ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a 2016/679 (EU) rendelet („GDPR”) 13. és 14. cikke alapján

 

A Piaggio & C. S.p.A. különösen elkötelezett és gondos annak tekintetében, hogy az Önre vonatkozó információkat az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezelje.

 

Kérjük, olvassa el figyelmesen a jelen Adatkezelési Tájékoztatót, hogy teljes mértékben megismerje az adatvédelemmel kapcsolatos gyakorlatunkat.

 

A. Ki kezeli az Ön személyes adatait?

A Piaggio & C. S.p.A. —székhelye: Viale Rinaldo Piaggio, 25, 56025, Pontedera (PI), Olaszország („mi” vagy az „Adatkezelő„) — az a társaság, amely az Ön személyes adatait Adatkezelőként gyűjti és kezeli.

 

B. Ki az adatvédelmi tisztviselőnk?

Az Adatkezelő a GDPR 37. cikke értelmében adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki a Piaggio Csoportra vonatkozóan („Csoport DPO„).

A Csoport DPO-val Ön az alábbi elérhetőségeken bármikor kapcsolatba léphet, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:

Adatvédelmi tisztviselő

Viale Piaggio, 25

56025 PONTEDERA (PI)

E-mail: dpo@piaggio.com

Fax: +39 0587272961

Tel: +39 0587272495

 

C. Milyen személyes adatokat kezelünk?

Az Adatkezelő — az egyes esetektől függően és a D) pontban megjelölt kereteken belül — a személyes adatok alábbi kategóriáit kezeli:

 • az Ön személyére vonatkozó adatok (pl. név, vezetéknév, születési hely és idő, adószám),
 • elérhetőségek (pl. cím, telefonszám, e-mail cím),
 • a szerződéssel kapcsolatos adatok (pl. vásárolt termékek és/vagy szolgáltatások),
 • banki adatok,
 • az Ön képmása.

Az Adatkezelő — az Ön kifejezett hozzájárulása esetén és kizárólag az ügyfélszolgálati tevékenységek („Customer Care”) folytatása céljából — kezelhet olyan személyes adatokat is, amelyek a GDPR 9. cikkének (1) bekezdése szerinti különleges személyes adatoknak minősülnek.

Végezetül, tájékoztatjuk Önt, hogy az Adatkezelő a weboldalunkon („Weboldal„) keresztül és kizárólag az Ön hozzájárulása alapján kezelhet olyan földrajzi helyzetre vonatkozó adatokat, amelyek az interneten keresztül kínált és az Ön által igényelt szolgáltatások nyújtása szempontjából használhatók fel. Az Ön hozzájárulását felugró ablakon keresztül kérjük.

D. Miért kezeljük az Ön személyes adatait?

1. Szolgáltatások nyújtása és termékek online értékesítése

A Weboldalon található űrlapok kitöltésekor megadott adatok kezelése az egyes esetekben felajánlott termékek értékesítésének illetve szolgáltatások nyújtásának lehetővé tétele céljából történik, például az alábbi esetekben:

 • a termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos információs anyagok iránti önkéntes kérések megválaszolása, illetve a Használati és Karbantartási Útmutató (HKÚ) megküldése,
 • a Weboldalon kínált termékek értékesítése,
 • a „tesztvezetésre” irányuló kérelmek kezelése,
 • a Weboldalon bemutatott promóciókhoz és ajánlatokhoz való hozzáférés biztosítása,
 • a Közösségünkben való részvételre és a hírlevelünkre való feliratkozásra vonatkozó kérések elfogadása,
 • a Customer Care útján kért segítség biztosítása,
 • versenyekben és nyereményjátékokban való részvétel lehetővé tétele.

 

2. A szerződéskötést megelőző lépések lebonyolítása és a szerződés teljesítése

Személyes adatait az Ön és az Adatkezelő közötti szerződés megkötését megelőzően az Ön kéréseinek teljesítéséhez, a szerződés létrejöttét követően pedig az Ön és az Adatkezelő közötti szerződés teljesítése céljából használjuk fel. E céllal összefüggésben például felvehetjük Önnel a kapcsolatot, hogy emlékeztessük a szerződéses határidőkre vagy a szerződés szerinti lehetőségekre, illetve számlát vagy egyéb számviteli dokumentumokat állíthatunk ki az Ön nevére.

 

Ezen adatkezelési célok jogalapja az Ön kéréseinek, illetve az Önnel kötött szerződés teljesítése; az Adatkezelő nem tudná teljesíteni a szerződést az Ön személyes adatainak felhasználása nélkül.

 

3. Jogi kötelezettségek teljesítése

Az Ön személyes adatai az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek (pl. adózás, könyvelés, pénzmosás elleni küzdelem) teljesítése érdekében, illetve a Hatóságok és az Ellenőrző Szervek által az Adatkezelőnek adott utasításoknak való megfelelés céljából is kezelhetők.

 

Ezen adatkezelési cél jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítésének szükségessége; az Adatkezelő nem tudná teljesíteni jogi kötelezettségeit az Ön személyes adatainak felhasználása nélkül.

 

4. Statisztikai felmérések

Az Ön személyes adatait az Adatkezelő üzleti tevékenységeinek részeként belső statisztikai felmérések elvégzésére is felhasználjuk. Az elvégzett statisztikai felméréseket kizárólag belső jelentéstételi célokra használjuk fel — az Adatkezelő érdekkörén belül—, hogy javítsuk az Adatkezelő termékeit és szolgáltatásait, továbbá hatékonyabb ügyfélportfólió- és működésmenedzsmentet valósítsunk meg. Az ilyen statisztikai felmérések semmilyen esetben sem irányulnak az ügyfeleket közvetlenül érintő műveletek és tevékenységek (pl. marketingkampányok) végrehajtására.

 

Ezen adatkezelési cél jogalapja az Adatkezelő jogos érdekének védelme; e jogos érdek védelme nem lenne lehetséges az Ön személyes adatainak felhasználása nélkül.

 

5. Visszahívási kampányok

Az Ön személyes adatait felhasználhatjuk az Ön által vásárolt járművekre vonatkozó visszahívási kampányok lefolytatásához is, például rendellenességek felmerülése esetén, illetve az Ön biztonságának és a visszahívás tárgyát képező jármű minőségének biztosítása érdekében.

 

E cél megvalósításának jogalapja az Adatkezelő jogos érdekének védelme; e jogos érdek védelme nem lenne lehetséges az Ön személyes adatainak felhasználása nélkül.

 

6. Az Adatkezelő jogainak védelme

Az Ön személyes adatait felhasználjuk jogaink bíróságon illetve peren kívül történő védelme céljából, szerződéses vagy szerződésen kívüli, az Adatkezelő részéről hátránnyal járó jogsértések esetén, például tartozások megtérítésének kikényszerítésére irányuló esetleges intézkedések megtételéhez, ha ez szükségessé válik azért, mert a szerződésben meghatározott összegek nem kerültek megfizetésre a meghatározott határidőn belüli.

 

Ezen adatkezelési cél jogalapja az Adatkezelő jogos érdekének védelme; e jogos érdek védelme nem lenne lehetséges az Ön személyes adatainak felhasználása nélkül.

 

7. A megvásárolt termékekhez és/vagy szolgáltatásokhoz hasonló termékekkel és/vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció

Az Adatkezelő küldhet Önnek — kizárólag az Ön által megadott e-mail címen keresztül — olyan termékekre illetve szolgáltatásokra vonatkozó promóciókat illetve ajánlatokat, amelyek érdekelhetik Önt, és amelyek hasonlóak az Ön által már megvásárolt termékekhez illetve szolgáltatásokhoz (ún. Soft Spam). Úgy véljük, hogy érdekelhetik Önt olyan termékekkel illetve szolgáltatásokkal kapcsolatos előnyös ajánlatok, amelyek iránt korábban érdeklődést mutatott, illetve az Adatkezelő gazdasági érdekében áll az Ön által vásárolt termékekhez hasonló termékek reklámozása. Az e célból történő kapcsolatfelvétel kizárólag e-mailen keresztül történik, és Önnek minden esetben biztosított annak lehetősége, hogy bármikor úgy dönthessen, hogy nem kíván ilyen jellegű üzeneteket kapni.

 

Ezen adatkezelési cél jogalapja az Adatkezelő jogos érdekének védelme; e jogos érdek védelme nem lenne lehetséges az Ön személyes adatainak felhasználása nélkül.

 

8. Marketing tevékenységek

Az Ön konkrét hozzájárulása esetén az online űrlapok kitöltése során Ön által megadott, valamint a kereskedőinktől és forgalmazóinktól, illetve a kereskedelmi kiállításokon és rendezvényeken gyűjtött személyes adatokat (azaz az Ön személyére vonatkozó adatokat, elérhetőségi adatokat és a megkötött szerződéssel és/vagy a kért szolgáltatással kapcsolatos adatokat) közvetlenül a Piaggio & C. S.p.A. , illetve a Piaggio Csoport más, adatfeldolgozóként kijelölt vállalatai („Leányvállalatok„) kezelhetik annak érdekében, hogy reklámanyagok – ideértve a személyre szabott reklámanyagokat is – küldésével népszerűsítsék a szolgáltatásainkat és termékeinket, továbbá hogy meghívjuk Önt a kezdeményezéseinkre és rendezvényeinkre, piackutatást és felméréseket folytassunk le az ügyfelek elégedettségével kapcsolatban, illetve javítsuk szolgáltatásainkat.

Ezen felül, amennyiben ehhez Ön konkrét és önkéntes hozzájárulását adja, az Ön Instagram- illetve Facebook-fiókjában Ön által közzétett és a közösségi csatornáink hivatalos címkéivel megjelölt képeket felhasználhatjuk promóciós célokra, a digitális kommunikációnk részeként (például azok megosztása a közösségi média profiljainkon, azok közzététele a weboldalainkon illetve a közvetlen megkeresésekhez használt e-mailjeinkben).

 

Ezen adatkezelési célok jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet egyedileg kérünk Öntől. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy nem adja meg hozzájárulását, az Ön személyes adatait nem fogjuk kezelni ezen célokkal kapcsolatban.

 

A hozzájárulás megadásának elmulasztása semmilyen módon nem befolyásolja az Ön és az Adatkezelő közötti szerződés aláírását és teljesítését, továbbá annak semmilyen negatív következménye nem lesz Önre nézve.

9. Profilalkotási tevékenységek

Amennyiben ahhoz Ön konkrét hozzájárulását adta, az Adatkezelő — közvetlenül vagy az Adatfeldolgozóként kijelölt Leányvállalatokon keresztül — kezelheti az online, a kiállításokon és rendezvényeken, valamint forgalmazóinknál és kereskedőinknél gyűjtött, Önre vonatkozó személyes adatokat, hogy elemezze az Ön adatait, valamint megismerje az Ön preferenciáit és szokásait az Ön ízlésének és igényeinek megfelelő, személyre szabott termék- és szolgáltatáskínálat kialakítása érdekében.

 

Az Ön személyes adatainak fenti célokból történő kezelésére kizárólag az Ön konkrét hozzájárulásának megadását követően kerül sor. A hozzájárulás megadásának elmulasztása semmilyen módon nem befolyásolja az Ön és az Adatkezelő közötti szerződés aláírását és teljesítését, továbbá nem jár semmilyen negatív következménnyel Önre nézve. Ön minden esetben jogosult arra, hogy a korábban adott hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

E. Milyen személyes adatokra van szükség?

 

A D) 1., 2., 3. pontokban említett célok érdekében kezelt személyes adatok megadásának elmulasztása lehetetlenné teszi a termékeink megvásárlását illetve a szolgáltatásaink igénybevételét, míg a D) 7. pontban említett célok érdekében kezelt személyes adatok megadásának elmulasztása lehetetlenné teszi az Ön által már igénybe vett szolgáltatásokhoz illetve megvásárolt termékekhez hasonló reklámanyagok küldését.

A D) 8. és 9. pontok szerinti célokra történő adatkezeléshez való hozzájárulás megadásának elmulasztása lehetetlenné teszi, hogy Ön a szolgáltatásainkról illetve termékeinkről reklámanyagokat kapjon, ideértve a személyre szabott anyagokat is, valamint azt, hogy az általunk szervezett eseményekről és kezdeményezésekről tájékoztatást kapjon.

 

F. Mikor van szükség az Ön hozzájárulására?

Az Ön konkrét hozzájárulása minden olyan esetben szükséges, amikor az Ön személyes adatait a D) 8. és 9. pontokban meghatározott célokból kezeljük.

Emlékeztetjük, hogy bármely korábban adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

 

G. Kik férnek hozzá az Ön személyes adataihoz?

A D) pontban meghatározott célok keretein belül az Ön személyes adatai a következő kategóriákba tartozó személyekkel közölhetők, akik szükség esetén a GDPR 28. cikke alapján adatfeldolgozókként járnak el:

 • Leányvállalatok,
 • Piaggio csoporthoz tartozó kereskedők és/vagy forgalmazók,
 • az informatikai rendszerek és a Weboldal kezelésével kapcsolatos szolgáltatók;
 • jogi, könyvelési és adótanácsadási szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók;
 • olyan társaságok, amelyeket az Adatkezelő igénybe vesz a kért szolgáltatás nyújtásához;
 • bankok és más pénzügyi intézmények a pénzfizetések kezelése tekintetében;
 • felügyeleti és ellenőrző hatóságok illetve szervek, továbbá közfeladatokat ellátó állami- illetve magánszervezetek.

Az Ön személyes adataihoz hozzáférő felek teljes és naprakész listájának átadását az Adatkezelő székhelyén vagy a Csoport adatvédelmi tisztviselőjénél a B) pontban megadott elérhetőségeken keresztül igényelheti.

Az Ön személyes adatai az Adatkezelő munkavállalói, kiszervezett illetve közvetített munkaerejének tagjai illetve közreműködői tudomására juthatnak — a tevékenységük folytatásához szükséges mértékben —. Ezek a személyek a GDPR 29. cikkével összhangban adatkezelésre jogosult személyként járnak el.

Az Ön személyes adatai nem kerülnek nyilvánosságra.

 

H. Továbbításra kerülnek az Ön személyes adatai EU-n kívüli országba?

Az Ön személyes adatai továbbításra kerülhetnek olyan Leányvállalatokhoz, amelyek nem az EU területén telepedtek le.

Az adattovábbítás az alkalmazandó jogszabályok által biztosított garanciák betartásával, a GDPR 45. cikke szerinti megfelelőségi határozat alapján, vagy az érintett Adatkezelők és Leányvállalatok közötti kapcsolat szabályozására vonatkozó, az EU Bizottsága által jóváhagyott általános szerződési feltételek elfogadása és aláírása alapján történik.

Az Ön személyes adatainak továbbításával kapcsolatban a B) pontban szereplő elérhetőségeken keresztül kérhet további információt.

 

I. A CRM rendszerünk

A Piaggio & C. S.p.A. az Ügyfélkapcsolat-kezelő (vagy „CRM„) rendszerét Olaszországban található szervereken működteti. Minden olyan Önre vonatkozó adatot, amelyet a Piaggio & C. S.p.a. a fenti D. pontban meghatározott módon és célokból, illetve a leányvállalatok által – ideértve a kereskedőiket és forgalmazóikat is – gyűjtött, továbbítunk a CRM-rendszerbe.

A Piaggio & C. S.p.A. a CRM rendszerben található személyes adatait összesített formában statisztikai célokra, továbbá az Ön hozzájárulásával marketing és/vagy profilalkotási célokra kezelheti.

Annak érdekében, hogy a Piaggio Csoport számára hirdetési-/marketingkampányokat folytassunk le, a CRM-rendszerben szereplő személyes adatait Adatkezelőként kezeljük, és szükség esetén adatfeldolgozókat jelölünk ki, amelyekkel az Ön személyes adatait a helyi marketingkampányok lefolytatása céljából közöljük.

A Piaggio & C. S.p.A. biztosítja Önt, hogy minden szükséges biztonsági intézkedést megtett a CRM-rendszerben tárolt adatai integritásának biztosítása érdekében.

 

J. Hogyan kezeljük az Ön adatait?

Az Ön személyes adatait a GDPR 5. cikkében meghatározott elveknek megfelelően, helyesen és jogszerűen, elektronikus eszközökkel illetve azok nélkül is kezeljük.

Azon tevékenységek, amelyek az Ön ízlésének és preferenciáinak elemzésére irányulnak és — az Ön hozzájárulása alapján —profilalkotás céljából történnek, mindig emberi beavatkozással járnak és soha nem kizárólag automatizált módon történnek.

Az Ön személyes adatainak biztonságát és bizalmas jellegét megfelelő intézkedésekkel biztosítjuk, amelyek megakadályozzák — többek között — a kezelt információk nyilvánosságra hozatalát, az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést, továbbá azok megváltoztatását és elvesztését.

 

K. Mennyi ideig őrizzük meg az Ön személyes adatait?

Személyes adatait kizárólag az Ön kérésének, illetve a Tulajdonost terhelő jogi kötelezettségek teljesítéséhez, továbbá a D. pontban foglalt célok eléréséhez szükséges ideig, valamint az alábbi összefoglaló táblázattal összhangban kezeljük:

 

Személyes adat típusa Adatkezelés célja Leghosszabb megengedett megőrzési idő

– Az Ön személyére vonatkozó adatok;

– Elérhetőségi adatok;

– A megkötött szerződéssel kapcsolatos adatok;

Nyilvántartásba vételhez kötött járművekkel kapcsolatos adásvételi szerződés teljesítése. A szerződés megfelelő teljesítéséhez szükséges ideig, valamint bírósági és peren kívüli jogvédelem céljából az adatgyűjtéstől számított 15 évig.

– Az Ön személyére vonatkozó adatok;

– Elérhetőségi adatok;

– A megkötött szerződéssel kapcsolatos adatok;

– Banki adatok;

Az Adatkezelővel kötött szerződés teljesítése (a nyilvántartásba vételhez kötött jármű adásvételére vonatkozó szerződéstől eltérő szerződés esetén). A szerződés megfelelő teljesítéséhez szükséges ideig, valamint bírósági és peren kívüli jogvédelem céljából az adatgyűjtéstől számított 10 évig.
-E-mail cím Soft Spam Az adatgyűjtéstől számított 24 hónapig.

– Az Ön személyére vonatkozó adatok;

– Elérhetőségi adatok;

– A megkötött szerződéssel kapcsolatos adatok;

– Képmás;

– A honlapon található Űrlapon keresztül gyűjtött adatok

Marketing és Profilalkotás Az adatgyűjtéstől számított 10 évig.

– A weboldalon gyűjtött geolokációs adatok

– A honlapon található Űrlapon keresztül gyűjtött adatok.

– Az Ön személyére vonatkozó adatok;

– Elérhetőségi adatok;

– Az Ön képmása

(i)               Online szolgáltatások nyújtása

 

(ii)             Kéretlen megkeresésekre való válaszadás (pl. brosúra letöltése)

(i)               A kért szolgáltatás teljesítéséig.

 

(ii)             Az adatgyűjtéstől számított 12 hónapig.

– Az Ön személyére vonatkozó adatok;

– Elérhetőségi adatok;

– A megkötött szerződéssel kapcsolatos adatok;

-Banki adatok;

– Különleges személyes adatok

Ügyfélszolgálati szolgáltatás nyújtása A jegy lezárásától számított 10 évig, kizárólag az Ön bírósági és peren kívüli jogvédelme céljából.

 

Tájékoztatjuk, hogy hozzájárulásának visszavonása esetén illetve minden egyéb esetben a fent említett időtartamok lejárta után töröljük vagy anonimizáljuk archívumunkból az Önre vonatkozó összes információt.

 

L. Milyen jogok illetik meg Önt?

A GDPR 15-22. cikke szerinti jogait a B) pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolhatja.

Nevezetesen, Ön kérheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok módosítását és/vagy törlését, továbbá az adatkezelés korlátozását a GDPR 18. cikkében említett esetekben.

A GDPR 21. cikkében meghatározott módon Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, továbbá megkaphatja az Önre vonatkozó információkat és/vagy kérheti azok továbbítását egy másik adatkezelőnek.

Emlékeztetjük továbbá, hogy minden megadott hozzájárulás mindig ugyanolyan könnyen visszavonható, mint ahogyan azt megadták.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a jog gyakorlásától számított egy hónapon belül átadja Önnek az Ön által kért információkat és/vagy közli az Ön kérelme nyomán hozott intézkedéseket.

Az Adatkezelő — kizárólag egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó kérések esetén, illetve azok ismétlődő jellege miatt —ésszerű díjat számíthat fel az Ön kérésével kapcsolatban, illetve megtagadhatja kérésének teljesítését.

Végezetül, tájékoztatjuk Önt, hogy amennyiben él a fenti jogainak bármelyikével, kérhetjük Öntől olyan információk megadását, amelyek az Ön személyazonosságának igazolásához szükségesek.

 

M. Kihez fordulhat panasszal?

Amennyiben úgy véli, hogy az adatkezelésünk sérti a GDPR rendelkezéseit, panaszt tehet az Adatvédelmi Hatóságnál (https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizionline/reclamo) vagy az Ön szokásos tartózkodási helye, munkahelye, vagy a vélt jogsértés helye szerinti tagállam adatvédelmi hatóságánál.

 

N. Változások

A személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályozás esetleges módosulásait is figyelembe véve a jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Adatkezelő bármikor módosíthatja és/vagy frissítheti.

Az esetleges változtatásokról e-mailben értesítjük Önt, és azok minden esetben a közlésük pillanatától, illetve a módosított Adatkezelési Tájékoztatónak a Weboldalon és a Leányvállalatok weboldalain történő közzétételétől kezdődően bírnak kötőerővel.

Annak érdekében, hogy mindig tájékozott maradjon személyes adatai kezelésének módjáról, mindössze annyit kell tennie, hogy belép a Weboldal illetve a Piaggio Csoporthoz tartozó vállalatok weboldalainak Adatvédelem („Privacy”) részére.